Onroerend Goed- en Huurrecht

Onder onroerend goedrecht vallen alle civielrechtelijke kwesties met betrekking tot onroerende zaken in de meest brede zin. Overeenkomsten worden opgesteld, dan wel getoetst (huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, koop-aannemingsovereenkomsten). In geval van niet nakoming van de hiervoor genoemde overeenkomsten adviseert en procedeert Guarda Advocaten.

Voor nadere informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met mr. J.G. Kabalt, mr. P.M. Hoogstad of mr. J. Nagtegaal.

Contactformulier

Vul het onderstaand formulier in om een vertrouwelijk eerste consult te ontvangen. Maakt u zich geen zorgen, we delen nooit uw informatie.

Guarda Advocaten

Straatweg 43, 3621 BH Breukelen