Guarda Advocaten

Vincent van Biljouw

Advocaat

Vincent is sinds zijn afstuderen 2018 verbonden aan Guarda Advocaten, sinds februari 2020 als advocaat. Hij houdt zich uitsluitend bezig met strafzaken. Hij behandelt commune strafzaken, waaronder diefstallen, brandstichtingen, drugszaken, zedenzaken en (ernstige) geweldsdelicten. Daarnaast houdt Vincent zich bezig met de internationale overdracht van strafvonnissen (WOTS en WETS). En binnen het penitentiair recht staat hij gedetineerden bij in beklag- en beroepszaken.

Vincent is betrokken bij zijn klanten en hecht veel waarde aan heldere communicatie op een laagdrempelige manier.

“Ik vind het belangrijk om zo goed als mogelijk bereikbaar te zijn en altijd klaar te staan voor mijn cliënten. Daarnaast hecht ik er veel waarde aan dat cliënten weten waar zij aan toe zijn en worden meegenomen in de gehele procedure, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan en altijd goed zijn voorbereid. Ik probeer altijd een zo reëel, helder en eerlijk mogelijk beeld te schetsen van de zaak om samen met de cliënt een zo goed mogelijk resultaat te behalen.”

Rechtsgebiedenregister
Vincent heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

• Strafrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Opleidingen
• Universiteit Utrecht – master Strafrecht (2018)

Lidmaatschappen
• Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Uitstekend
4,6
Gebaseerd op 29+ recensies van