Guarda Advocaten
Tuchtrecht

Tuchtrecht

Of het nu gaat om medici, advocaten of accountants: veel professionele dienstverleners zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Ook in de sport wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het tuchtrecht.

Of u nu een zakelijke dienstverlener, een sporter, trainer/coach of een functionaris van een sportvereniging bent: een tuchtrechtelijke klacht heeft altijd veel impact. Of de klacht nu terecht is of niet. Ook kan een gegronde klacht vervelende gevolgen hebben voor uw verdere loopbaan en – zeker in de zakelijke dienstverlening – worden gevolgd door een claim wegens (beroeps)aansprakelijkheid. Om al deze redenen is het belangrijk om vroegtijdig een specialist in de arm te nemen die erop toeziet dat de tuchtrechtelijke procedure zorgvuldig verloopt en die samen met u de juiste strategie kiest.

Advocaten tuchtrecht

Guarda Advocaten behandelt een breed scala aan tuchtrechtelijke zaken. Wij zijn goed thuis in de tuchtrechtelijke regelgeving voor de verschillende beroepsgroepen en staan dan ook met regelmaat professionele dienstverleners, zoals advocaten, notarissen, medische beroepsbeoefenaren, accountants en gerechtsdeurwaarders bij.

Ook hebben wij veel ervaring met het tuchtrecht in de sport.

U kunt onder meer bij Guarda Advocaten terecht voor:

• rechtsbijstand (verweer) in tuchtzaken
• advies en procedures inzake beroepsaansprakelijkheid
• klachtenprocedures
• tuchtprocedures en procedures bij geschillencommissies
• advies bij ethische vraagstukken, deontologische dilemma’s en compliance issues
• advies over de toepassing van bijzondere wetgeving, zoals de Wwft
• advies over vestiging, registratie en (her)inschrijving als beroepsbeoefenaar

Vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze tuchtrechtspecialisten.

Uitstekend
4,6
Gebaseerd op 29+ recensies van