Guarda Advocaten
Bestuursrecht & handhaving

Bestuursrecht & handhaving

Als u het niet eens bent met een (handhaving)besluit van een overheidsorgaan, kunt u hiertegen bezwaar maken bij het overheidsorgaan zelf. Blijft het besluit in stand? Dan staat er vervolgens beroep (bij de rechtbank) en hoger beroep (bij de Raad van State of het College van Beroep voor het bedrijfsleven) open. Voor deze bestuursrechtelijke procedures gelden specifieke regels, en vaak ook specifieke (vaak fatale) termijnen.

In deze trajecten is het dus goed als u zich laat bijstaan door ervaren bestuursrechtspecialisten. Specialisten die niet alleen thuis zijn in wet- en regelgeving, maar ook de weg kennen binnen de verschillende bestuursorganen. Specialisten die bovendien goed kunnen onderhandelen, maar die ook het gevecht aangaan als dat moet.

Advocaten bestuursrecht

De bestuursrechtsadvocaten van Guarda Advocaten houden zich bezig met een breed scala aan bestuursrechtelijke zaken. Daarbij ligt de nadruk op het procederen tegen handhavingsbesluiten, waarbij wij voornamelijk optreden voor ondernemingen, waaronder veel horecaondernemingen en projectontwikkelaars.

U kunt onder meer bij Guarda Advocaten terecht voor het voeren van verweer tegen besluiten:

• tot intrekking, wijziging of weigering van een Alcoholwet- of exploitatievergunning
• tot het opleggen van een bestuurlijke boete
• tot het opleggen en invorderen van een last onder dwangsom
• tot sluiting van een pand of onderneming (last onder bestuursdwang)
• die gebaseerd zij op de Wet Bibob

Ook kunnen wij voor u een voorlopige voorziening starten om de schade van besluiten voor u te beperken.

Vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten bestuursrecht.

Uitstekend
4,6
Gebaseerd op 29+ recensies van