Guarda Advocaten
Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt rechten en plichten van partijen bij een verbintenis, en geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren. Een verbintenis ontstaat meestal uit een overeenkomst, maar kan ook uit de wet ontstaan. Denk hierbij aan een onrechtmatige daad, zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.

Iedereen gaat dagelijks verbintenissen aan, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn. Als we een brood kopen bijvoorbeeld, of als we iets huren. We worden ons pas bewust van die verbintenis als er iets misgaat of dreigt mis te gaan. Als een product of dienst bijvoorbeeld niet voldoet aan onze verwachtingen, er schade optreedt of als de andere partij de factuur niet betaalt.

En dat zijn ook precies de momenten dat het er op aankomt. Want wat is er nu eigenlijk afgesproken? Wat staat er in de wet? Wat mochten partijen van elkaar verwachten? En wie draait er op voor de schade?

Advocaten verbintenissenrecht

Het team van Guarda Advocaten is gespecialiseerd in het verbintenissenrecht. Wij adviseren, onderhandelen en procederen dagelijks over alle mogelijke overeenkomsten en verbintenissen. Dat doen we zowel voor (grote) (inter)nationale ondernemingen als voor het MKB en kleinere bedrijven uit de regio. Uiteraard werken wij ook voor particulieren.

U kunt onder meer bij Guarda Advocaten terecht met vragen over:

• contractenrecht
• bijzondere overeenkomsten (koopovereenkomst, huurovereenkomst, geldlening, overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, agentuurovereenkomst, franchiseovereenkomst, distributieovereenkomst)
• vaststellingsovereenkomsten
• algemene (leverings)voorwaarden
• wanprestatie
• ingebrekestelling
• (niet) nakoming en verzuim
• debiteuren en incasso’s
• ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling
• schade(vergoeding)
• wilsgebreken en vernietiging
• de zorg- en waarschuwingsplicht

Vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten verbintenissenrecht.

Uitstekend
4,6
Gebaseerd op 29+ recensies van