Guarda Advocaten
Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Iedereen loopt risico’s, iedere dag. Zo kunt u schade oplopen door toedoen van een ander, maar u kunt op uw beurt ook aansprakelijk zijn voor de schade van een ander. Ook als er geen opzet in het spel was, en ook als de schade door een ander is veroorzaakt. Door uw kinderen bijvoorbeeld, of door een huisdier of een werknemer.

Ingeval van schade geldt de hoofdregel dat ieder zijn eigen schade draagt. Toch is het – als u schade oploopt door toedoen van een ander – vaak mogelijk om de schade te verhalen. Op grond van wanprestatie bijvoorbeeld, of op grond van onrechtmatige daad. Het is goed als u zich daarover laat adviseren. Want wat staat er eigenlijk in het contract? En is het verstandig om eerst een ingebrekestelling of een aansprakelijkheidsstelling te verzenden? En hoe doet u dat?

Ook als u zelf aansprakelijk wordt gesteld, kunt u voor verschillende vragen komen te staan. Want bent u wel echt aansprakelijk? Of was er misschien sprake van, bijvoorbeeld, overmacht? Had u aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt in uw algemene voorwaarden? En als u dan aansprakelijk bent: bent u daarvoor verzekerd? Wat zegt uw polis? En hoe gaat u om met een verzekeraar die niet wil uitkeren? Een advocaat aansprakelijkheidsrecht kan u daarbij helpen.

Advocaten aansprakelijkheidsrecht

Guarda Advocaten heeft een brede aansprakelijkheidspraktijk, waarin wij zowel veroorzakers als gedupeerden bijstaan. Meestal zijn dit ondernemingen, maar uiteraard kunnen particulieren ook bij ons terecht.

Neem gerust contact met ons op met vragen over:

• algemene aansprakelijkheid: vermogensschade, letselschade of schade aan goederen
• risicoaansprakelijkheid: schade of letsel veroorzaakt door uzelf, uw kinderen, uw werknemers, uw bezit of uw huisdier
• productaansprakelijkheid: schade of letsel veroorzaakt door een product van uw bedrijf
• beroepsaansprakelijkheid: financiële schade door dienstverlening
• milieuaansprakelijkheid: schade door aantasting van het milieu
• wanprestatie en onrechtmatige daad
• werkgeversaansprakelijkheid: schade of letsel bij uw medewerker(s) door een bedrijfsongeluk, onderweg van en naar uw bedrijf, beroepsziektes of eigendommen van werknemers
• geschillen met een verzekeraar over de polisvoorwaarden of dekking van een verzekering

Vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten aansprakelijkheidsrecht.

Uitstekend
4,6
Gebaseerd op 29+ recensies van