Guarda Advocaten
Letselschade

Schadevergoeding bij letselschade

Bent u benieuwd welke schade voor vergoeding in aanmerking komt? Dan is het goed om te weten dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade. En dat soms ook nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding:

1. Materiële schade

Bij materiële schade moet u onder meer denken aan de volgende schadeposten, voor zover zij in relatie staan tot het ongeval of misdrijf:

• schade aan uw eigendommen
• gemiste inkomsten door arbeidsongeschiktheid
• kosten voor studievertraging
• medische kosten (waaronder uw eigen risico)
• reis- en parkeerkosten voor medische afspraken
• kosten voor extra huishoudelijke hulp en hulp bij uw verzorging
• kosten voor het aanpassen van uw woning
• kosten voor rechtsbijstand

2. Immateriële schade (smartengeld)

De vergoeding voor immateriële schade noemen we ook wel ‘smartengeld’. Dit is een vergoeding voor de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde die voorkomt uit het letsel. Als u bijvoorbeeld na een verkeersongeluk moet leven met chronische pijn of een beperking waardoor u uw favoriete hobby’s niet meer kunt uitoefenen, kan het zijn dat u minder van het leven kunt genieten. Dit is schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

3. Schade bij overlijden of ernstig en blijvend letsel (affectieschade)

Sinds enkele jaren kunnen ook de nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel aanspraak maken op smartengeld. Dit noemen we ‘affectieschade’. Met nabestaanden en naasten wordt op dit moment nog een beperkte kring rondom het slachtoffer bedoeld: de partner, ouders, kinderen en zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer. De hoogte van de vergoeding ligt tussen € 12.500 en € 20.000 per schadegeval per betrokkene.

Vragen?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze letselschadepecialisten.

Uitstekend
4,6
Gebaseerd op 22+ recensies van