Guarda Advocaten

Jesse Nagtegaal

Advocaat

Jesse is sinds 2011 verbonden aan Guarda Advocaten. Hij houdt zich bezig met een breed scala aan bestuursrechtelijke zaken. Daarbij ligt de nadruk op handhavingsbesluiten, zoals een last onder dwangsom, een sluiting van een woning of bedrijfspand, een geweigerde of ingetrokken exploitatie- of Alcoholwetvergunning en bestuurlijke boetes. De Wet Bibob speelt bij deze besluiten veelvuldig een rol.

Jesse staat zijn cliënten zowel bij in bezwaar- en beroepsprocedures als in hoger beroep bij de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Ook staat Jesse zijn cliënten bij in civielrechtelijke geschillen, zoals het huurrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het kader van het aansprakelijkheidsrecht staat hij ook slachtoffers bij van een strafbaar feit.

Rechtsgebiedenregister
Jesse heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

• Algemene praktijk (burgerlijk en bestuursrecht)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Opleidingen
• Universiteit van Amsterdam (2011)

Lidmaatschappen
• Vereniging van Bibob Advocaten (Vebiba)

In de media

Uitstekend
4,6
Gebaseerd op 29+ recensies van